Prohlášení o ochraně údajů obchodních partnerů


Úvod

Toto Prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na zpracování veškerých osobních údajů spotřebitelů, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů („obchodní partneři“) společností Lumbio s.r.o., IČ: 27483479, se sídlem Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha, (dále označována jako „Naše společnost“ nebo my). Toto Prohlášení o ochraně údajů se nevztahuje na údaje související s obchodní činností, které jsou potřebné pro plnění smluv uzavřených naší společností a pro dodávky sjednaných plnění našim obchodním partnerům.

Naše společnost je správcem osobních údajů obchodního partnera. V tomto prohlášení je uvedeno, kdo jsme a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a jiné informace o Vás. V případě, že budete mít dotazy, můžete využít kontaktů na konci tohoto prohlášení.

Toto prohlášení o ochraně údajů je zpracováno v rozsahu požadovaném právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a je účinné od 25.5.2018. Toto prohlášení se může průběžně měnit v čase a jeho aktuální verze je vždy zveřejněna na našich webových stránkách. Budou-li provedeny významné změny, budeme Vás o tom aktivně informovat.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Naše společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje při provádění obchodních transakcí mezi Vámi a Naší společností, navštívíte-li naše webové stránky nebo aplikace nebo v rámci jiného kontaktu s námi.

Odpovědi na Vaše dotazy

Budete-li nás kontaktovat, budeme Vaše osobní údaje používat za účelem reakce a odpovědi na Vaše dotazy.

Za tímto účelem

 • zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, pokud nám Vaše osobní údaje poskytnete,
 • zpracováváme Vaše jméno, kontaktní údaje, Vaši korespondenci s námi, Vaše dotazy, a veškeré ostatní osobní údaje, které jsou nezbytné pro zodpovězení Vašich dotazů.

Rozvoj a zlepšování produktů anebo služeb

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyhodnocení, analýzy a zlepšování našich produktů a (zákaznických) služeb. Používáme Vaše osobní údaje pro analýzu chování zákazníků a provádění odpovídajících úprav našich produktů a služeb. Když používáte naše webové stránky nebo aplikace či zadáváte nebo hledáte údaje prostřednictvím těchto webových stránek nebo aplikací, zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem sestavování analytických zpráv. Vaše osobní údaje používáme pro analýzu chování zákazníků, provádění odpovídajících úprav našich produktů a služeb za účelem jejich zlepšování. To znamená, že analyzujeme, jak často čtete naše newslettery, jak často navštěvujete naše webové stránky a aplikace, na které stránky klikáte a jaké produkty a služby nakupujete prostřednictvím našich webových stránek a aplikací. Za účelem doplnění naší databáze užívané pro výše uvedené účely můžeme obstarávat doplňující údaje z veřejných zdrojů.

Za tímto účelem

 • zpracováváme Vaše údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom mohli zlepšovat naše produkty a služby,
 • zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a emailová adresa, osobní údaje, jako Vaše jméno, informace o platbách a kredibilitě a korespondenci s Naší společností. Navíc zpracováváme osobní údaje, které jste zadali přes naše webové stránky nebo které byly generovány při použití našich webových stránek, a technické údaje z Vašeho přístroje, jako je jeho IP adresa, stránky, které jste navštívili na našem webu, informace o tom, na které stránky klikáte a které procházíte, a délku Vaší návštěvy našich webových stránek.
 • Pokud se rozhodnete zúčastnit našich průzkumů, můžeme Vás požádat, abyste nám poskytli Vaše osobní údaje, jako je Vaše adresa, emailová adresa, Vaše jméno a datum narození. Pro tyto účely můžeme také použít osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci některého průzkumu.

Vyhodnocení a přijetí zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera

Budete-li nás kontaktovat, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely potvrzení a ověření Vaší identity a dále pro účely vyhodnocení a ověření možnosti další spolupráce. Naše společnost bude dále zpracovávat Vaše osobní údaje pro administrativní účely, jako je kontrola a porovnání se záznamy dostupnými ve veřejných registrech státních a dozorových orgánů.

Za tímto účelem

 • zpracováváme osobní údaje, protože je to nezbytné pro uzavření smlouvy mezi Vámi a Naší společností. Naše společnost nemůže uzavírat smlouvy, aniž by získala požadované informace,
 • zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, informace o platbách a kredibilitě a podrobnosti o Vaší korespondenci s Naší společností.

Uzavření a plnění smlouvy

Jestliže jste si od nás koupili produkt nebo službu jako zákazníci nebo spolupracujete-lis námi jako dodavatelé nebo obchodní partneři, zpracováváme Vaše osobní údaje pro administrativní účely, jako je odesílání faktur a provádění plateb. Vaše osobní údaje používáme také za účelem dodávání, přijímání a správy našich nebo Vašich produktů a služeb. Naše společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem dalšího plnění naší smlouvy, včetně dodávky zákaznických služeb. Požadujete-li přístup do prostor Naší společnosti, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely kontroly.

Za tímto účelem

 • zpracováváme osobní údaje, protože je to nezbytné pro uzavření smlouvy mezi Vámi a Naší společností. Naše společnost nemůže uzavírat smlouvy, aniž by získala požadované informace,
 • zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, platební informace a podrobnosti o Vaší korespondenci s Naší společností.

Řízení vztahů a marketing

Používáme informace uložené v databázi našich zákazníků, abychom Vám mohli odesílat vhodné nabídky a newslettery, jakož i za účelem poskytování zákaznických služeb, provádění správy účtů a zasílání aktualit. Vaše osobní údaje také používáme za účelem vývoje, provádění a analýzy marketingových průzkumů a marketingových strategií.

Za tímto účelem

 • při zasílání newsletterů a/nebo marketingové a jiné vzájemné komunikaci zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Navíc zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu za účelem zlepšení naší marketingové strategie,
 • zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno, kontaktní preference, platební informace, historie objednávek a korespondence s Naší společností.

Obchodní aktivity a interní řízení

Vaše osobní údaje zpracováváme při provádění a organizaci naší podnikatelské činnosti. To zahrnuje obecné řízení, správu objednávek a správu našeho majetku. Naše společnost také zpracovává Vaše osobní údaje za účelem interního řízení. Provádíme audity, šetření,obchodní kontroly a spravujeme a používáme adresáře zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely finanční správy a účetnictví, archivace a pojištění, právní a obchodní konzultace a pro řešení sporů.

Za tímto účelem

 • zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom mohli zachovávat a rozvíjet obchodní aktivity,
 • zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno, platební informace, historie objednávek a plateb, korespondence s Naší společností a údaje generované v průběhu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Naší společností.

Organizační analýzy a rozvoj, výkazy pro vedení, akvizice a prodej

V naší společnosti zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom byli schopni připravovat a předkládat zprávy a analýzy. Používáme agregované/anonymizované osobní údaje pro vypracování zpráv pro vedení Naší společnosti a pro analýzu naší obchodní činnosti. Provádíme průzkumy mezi zákazníky, dodavateli a obchodními partnery, abychom se dozvěděli více informací o Vašich názorech v rámci přípravy našich zpráv pro vedení Naší společnosti. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely podávání zpráv našemu vedení v souvislosti s fúzemi, akvizicemi a prodejem, a to za účelem realizace těchto transakcí.

Za tímto účelem

 • zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom mohli zachovávat a rozvíjet obchodní aktivity,
 • zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, historie objednávek a plateb, korespondence s Naší společností a informace, které jste nám poskytli v rámci našich průzkumů.

Používání našich webových stránek nebo aplikací

Používáte-li naše webové stránky, zpracováváme technické údaje, abyste mohli využívat funkce našich webových stránek a abychom umožnili našim správcům webové stránky řídit a zlepšovat jejich fungování. Zadáte-li na naše webové stránky údaje, jako jsou například produktové preference nebo Vaše umístění pro přijímání informací nebo funkcí, Naše společnost tyto údaje bude zpracovávat za účelem poskytování požadovaných informací nebo funkcí. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám umožnili ukládat Vaše údaje (jako jsou preference a produkty) do Vašich uložených položek a umožnili Vám sdílet je s ostatními v rozsahu možností sdílení, jež jste si nastavili na Vašem přístroji.

Za tímto účelem

 • zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu vytvořit a zpřístupnit technicky vhodně fungující webové stránky, a zlepšování funkce našich webových stránek,
 • zpracováváme osobní údaje, které jste zadali přes webovou stránku nebo které byly generovány při použití webové stránky Naší společnosti, a technické údaje z Vašeho přístroje, jako je jeho IP adresa, internetový vyhledávač, který používáte, stránky, které jste navštívili na našem webu, informace o tom, na které stránky klikáte a které procházíte, a délku Vaší návštěvy našich webových stránek.

Umožnění Vašeho kontaktu s námi

Naše společnost je aktivní na platformách sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter, LinkedIn a YouTube. Kontaktujete-li Naši společnost prostřednictvím sociálních médií, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem odpovědí na Vaše dotazy a reakcí na Vaše vzkazy.

Navíc, když použijete záložku„Kontakt“ na jedné z našich webových stránek nebo aplikací, můžete nás kontaktovat prostřednictvím různých komunikačních kanálů, například prostřednictvím e-mailové adresy, abyste nám mohli zaslat svoji zpětnou vazbu a nabízená zlepšení, jakož i odkazy na naše webové stránky a údaje o síti Facebook.

Za tímto účelem

 • zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom odpovídajícím způsobem reagovali na Vaše dotazy a odkázali Vás na stránky našich sociálních médií,
 • zpracováváme komunikační kanály, které jste si vybrali k používání při komunikaci s námi, a osobní údaje, jež jste poskytli Naší společnosti. To zahrnuje Vaše (uživatelské) jméno, adresu, e-mailovou adresu a osobní údaje, které jste uvedli ve své zprávě. Navíc, když využijete odkazy na webové stránky nebo aplikace třetích stran, může do Vašeho zařízení uložit soubory cookie i příslušná třetí strana.

Monitorování a kontrola

Monitorujeme naše procesy, abychom ověřovali dodržování našich směrnic a předpisů. V průběhu monitorovací činnosti můžeme získat přístup k Vašim osobním údajům a seznamovat se s nimi.

Za tímto účelem

 • můžeme Vaše osobní informace zpracovávat na základě našeho legitimního zájmu na monitorování našich interních procesů a dodržování zákonů,
 • můžeme získat přístup k osobním údajům, které jsou uloženy v našich systémech a mohou být přezkoumány z důvodu kontroly dodržování předpisů. Osobní údaje, k nimž budeme mít přístup a které budou kontrolovány, nebudou z důvodu kontroly dodržování předpisů uchovávány, s výjimkou případů, kdy je budeme potřebovat pro další šetření možného nedodržení předpisů,
 • Vaše osobní údaje pro tento účel neuchováváme, nesouvisí-li s možným porušením. V takovém případě Vaše příslušné osobní údaje budeme uchovávat, dokud nebude dokončeno příslušné šetření nebo řízení.

Ochrana zdraví, bezpečnost a zajištění integrity

V Naší společnosti si vysoce ceníme Vašeho zdraví, ochrany, bezpečnosti a integrity. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zabezpečení ochrany našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Z toho důvodu ověřujeme Vaše oprávnění k přístupu do našich prostor a můžeme provádět ověření Vašich osobních údajů, se záznamy dostupnými ve veřejných registrech státních a dozorových orgánů. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro zajištění ochrany majetku Naší společnosti a našich zaměstnanců a zákazníků.

Za tímto účelem

 • můžeme Vaše osobní informace zpracovávat na základě našeho legitimního zájmu na monitorování našich interních procesů a dodržování zákonů,
 • zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, historie objednávek a plateb a historie Vašich návštěv našich prostor.

Dodržování předpisů

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem dodržování zákonů a dalších právních předpisů, např. za účelem plnění daňových povinností a zákonných povinností souvisejících s obchodní činností. V případech stanovených platnými zákony a jinými předpisy můžeme být povinni zpřístupnit Vaše osobní údaje správním nebo dozorovým orgánům.

Za tímto účelem

 • zpracováváme Vaše osobní údaje k zajištění dodržování platných právních předpisů,
 • zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, historie objednávek a plateb, podrobnosti o DPH a jiných daních.

Účast na propagačních a jiných akcích

Posíláme Vám informace o propagačních akcích a pozvánky k účasti na různých aktivitách. Jestliže se rozhodnete pro účast na některé z těchto aktivit, potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom byli schopni tyto aktivity organizovat. Navíc, pokud se některé z těchto aktivit zúčastníte, potřebujeme Vaše osobní údaje pro vyhodnocení předmětné propagační nebo jiné akce.

Za tímto účelem

 • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním,
 • zpracováváme Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a záznamy o příslušné akci.

JAK DLOUHO uchováváme osobní údaje?

Naše společnost bude obecně uchovávat údaje obchodního partnera pouze po dobu požadovanou pro příslušný obchodní účel, v rozsahu přiměřeně nezbytném pro splnění požadavků platných právních předpisů.

Neprodleně po uplynutípříslušné lhůty pro uchovávání údajů,budou údaje:

 1. bezpečně vymazány nebo zničeny,
 2. anonymizovány,
 3. předány do archivu (nebude-li to zakazovat zákon nebo platný plán skartace).

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Přístup k Vašim osobním údajům v rámci Naší společnosti

Vaše osobní údaje mohou být předávány mezi akcionáři a mezi společnostmi propojenými s naší společností. Vaše informace předáváme pro administrativní účely a tak, abychom měli kompletní přehled o Vašich smlouvách s propojenými společnostmi, k nimž Naše společnost patří. Vaše údaje můžeme také předávat s cílem nabídnout Vám kompletní balíček služeb a produktů.

Zaměstnanci Naší společnosti jsou oprávněni přistupovat k osobním údajům výhradně v rozsahu nezbytném pro stanovené účely a pro plnění jejich pracovních povinností.

Přístup třetích stran k Vašim osobním údajům

Pokud je to potřebné pro poskytování produktů a služeb Naší společnosti, mohou mít k Vašim osobním údajům přístup také následující třetí strany: banky, pojišťovny, IT dodavatelé, účetní, konzultanti a další subjekty, které mohou zpracovávat Vaše údaje v nezbytném rozsahu pro potřeby zajištění činnosti Naší společnosti.

Získá-li třetí strana přístup k Vašim osobním údajům, Naše společnost přijme smluvní, technická a organizační opatření, aby zajistila, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu, v němž bude toto zpracování nezbytné. Třetí strany budou Vaše osobní údaje zpracovávat výhradně v souladu s platnou právní úpravou.

Jsou-li osobní údaje předávány třetí straně v zemi, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, přijmeme opatření pro zajištění odpovídající ochrany Vašich osobních údajů, např. sjednáním standardních smluvních podmínek EU s těmito třetími stranami.

V jiných případech budou Vaše osobní údaje předávány třetím stranám pouze, pokud to bude vyžadovat platný právní předpis.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření k zajištění zachování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů. Zavedli jsme odpovídající technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před náhodným a protiprávním zničením nebo náhodnou ztrátou, škodou, úpravou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, jakož i před všemi ostatními formami protiprávního zpracování (včetně nadbytečného shromažďování).

Jak můžete uplatnit svoje práva na ochranu soukromí?

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům nebo přehled o nich a za určitých podmínek také právo na opravu anebo vymazání osobních údajů. Navíc máte právo požadovat omezení zpracování týkající se Vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo k přenositelnosti údajů.

Pro uplatnění svých práv na ochranu soukromí nás prosím kontaktujte s použitím kontaktních údajů uvedených v závěrečné části tohoto prohlášení o ochraně údajů. Prosím vezměte na vědomí, že pro účely další komunikace Vás můžeme požádat o doplňující informace za účelem ověření Vaší identity.

Pokud budete požadovat informaci o osobních údajích zpracovávaných o Vás Naší společností více jak jednou za kalendářní rok, můžeme od Vás požadovat kompenzaci nákladů na zpracování odpovědi ve výši 300,- Kč za zpracování druhé a každé další takové odpovědi v kalendářním roce.

Můžete odvolat svůj souhlas?

Udělený souhlas můžete vždy odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že toto odvolání nebude mít retrospektivní dopad. Pro odvolání Vašeho souhlasu nás prosím kontaktujte s použitím kontaktních údajů uvedených v závěrečné části tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jak vznést stížnost?

Máte-li stížnost ohledně používání Vašich osobních údajů Naší společností, můžete tuto stížnost vznést prostřednictvím kontaktního emailu, který je uveden v závěrečné části tohoto prohlášení.Vedle uplatnění stížnosti u Naší společnosti se můžete se svojí stížností obrátit také na dozorový orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, https://www.uoou.cz/.

Jak nás můžete kontaktovat?

Máte-li dotazy ohledně způsobu, jak zpracováváme osobní údaje, kontaktujte nás prosím na: info@lumbio.cz.

Soubory cookies

Na těchto internetových stránkách používáme soubory cookies a srovnatelné technologie (souhrnně „Nástroje“), které jsou nabízeny buď námi samotnými nebo třetími stranami.

V případě souborů cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou na Vašem zařízení ukládány přes prohlížeč. Soubory cookies nejsou používány k tomu, aby prováděly programy nebo stáhly na Váš počítač viry. Srovnatelné technologie jsou zejména Web Storage (Local/Session Storage), fingerprints, tagy (značky) nebo pixely. Některé soubory cookies zůstávají po určitou dobu na Vašem počítači a umožňují nám rozpoznat Váš počítač při Vaší další návštěvě (trvalé soubory cookies). Našim partnerům není dovoleno přes naše internetové stránky údaje pomocí souborů cookies shromažďovat, zpracovávat ani používat.

Většina prohlížečů soubory cookies a srovnatelné technologie standardně akceptuje. Zpravidla však můžete nastavení svého prohlížeče upravit tak, aby soubory cookies či srovnatelné technologie byly odmítnuty nebo uloženy pouze po předcházejícím souhlasu. V bezpečnostních nastaveních můžete rovněž dočasné nebo uložené soubory cookies nezávisle na sobě schválit nebo zakázat. Pokud soubory cookies deaktivujete, nebudete mít popřípadě některé funkce na našich internetových stránkách k dispozici, některé internetové stránky nebudou eventuálně správně zobrazeny a příp. Vám nemusí všechny naše nabídky fungovat zcela bezchybně. Abyste mohli plnohodnotně používat naši webovou prezentaci, musí být např. povoleny dočasné soubory cookies. Data uložená v našich souborech cookies nejsou propojována s Vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.). Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme data uložená v našich souborech cookies propojovat s Vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).

Nastavené soubory cookies můžete kdykoli sami vymazat otevřením příslušné položky nabídky ve svém internetovém prohlížeči nebo odstraněním souborů cookies na svém pevném disku. Podrobnosti naleznete v nabídce nápovědy svého internetového prohlížeče. Cookies relace budou po opuštění webové stránky opět vymazány a používají se zde pouze k tomu, aby umožnily uživatelsky přívětivou navigaci na webové stránce a načítání obsahu a k zaznamenávání statistických údajů.

Nastavení ochrany údajů

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat.

Potřebné nástroje

Potřebné nástroje slouží k umožnění fungování základních funkcí naší webové stránky, jako například nákupní košík nebo přihlášení se do vašeho zákaznického účtu. Bez potřebných nástrojů nemůžeme poskytovat služby naší webové stránky.

Název Partner Expirace Typ Popis
CookiePanel Hukot.net 1 rok HTTP Cookie Eviduje informaci o uvedém souhlasu
cartId lumbio.cz 1 rok HTTP cookie Unikátní identifikátor košíku
_nss lumbio.cz relační HTTP cookie Ochrana proti CSRF
PHPSESSID lumbio.cz relační HTTP cookie Identifikátor PHP session
__fb_chat_plugin facebook.com stálá HTTP cookie Používá se k rozlišení uživatelských akcích v rámci Messenger widgetu
messaging_plugin_* facebook.com stálá HTTP cookie Používá se k rozlišení uživatelských akcích v rámci Messenger widgetu
CookiePanelID Hukot.net 1 rok HTTP cookie Eviduje informaci o uvedém souhlasu

Analytické nástroje

Analytické nástroje se používají na sběr statistických dat a analyzování chování uživatele, pro které se hodnotí přístupové údaje během vaší návštěvy. Například, analyzujeme zadané vyhledávané výrazy, frekvenci zobrazení stránky nebo užívání některých funkcí stránky. Pomocí tohoto hodnocení můžeme optimalizovat naši webovou stránku a vylepšit váš zážitek z jejího používání.

Název Partner Expirace Typ Popis
sid seznam.cz 1 měsíc HTTP cookie Sledování konverzí v rámci Skliku.
_ga google.com 2 roky HTTP cookie Používá se k rozlišení uživatelů.
_gid google.com 24 hodin HTTP cookie Používá se k rozlišení uživatelů.
_gat_gtag_UA_* google.com 1 minuta HTTP cookie Ukládá unikátní ID uživatele
soundestID omnisend.com relace HTTP cookie Používá se k identifikaci anonymního uživatele
omnisendSessionID omnisend.com 30 minut HTTP cookie soundest-views
soundest-views omnisend.com relace HTTP cookie Ukládá si počet návštěv dáné relace
omnisendAnonymousID omnisend.com 1 rok HTTP cookie Unikátní anonymní ID uživatele

Marketingové nástroje

Marketingové nástroje se používají k poskytování personalizovaných reklam nebo na doporučení zajímavých produktů pomocí profilů uživatelů. Přístupové údaje se hodnotí na účel zobrazování reklam na naší webové stránce, a reklam od jiných poskytovatelů, které korespondují s vašimi relevantními potřebami a přáními. Aby to bylo možné, používáme také tzv. "retargeting" a měříme úroveň úspěchu (konverzi) našich reklamních kampaní. Marketingové nástroje zahrnují přihlášení přes účet na sociálních sítích, plug-iny sociálních sítí, a integrovaná externí média, jako například videa, mapy nebo systémy hodnocení.

Název Partner Expirace Typ Popis
_fbp facebook.com 3 měsíce HTTP cookie Ukládání a sledování návštěv napříč weby
 

Odebrat, nebo upravit udělený souhlas s používání souborů cookies můžete kliknutím na tlačítka