Příběh Lumbio


V současnosti se jedním z našich hlavních cílů stává ochrana životního prostředí a vzdělávání veřejnosti o důležitosti správného osvětlení a jeho dopadů na přírodu i člověka. Kromě biodynamické technologie využíváme i pro-kognitivní technologii LED panelů, bio-responzivní LED panely Biolux s chytrým řídícím systémem a mnoho dalšího. 

Stále vytváříme dlouhodobá partnerství a zakládáme si na individuálním přístupu k zákazníkovi pomocí našich neustále vzdělávaných odborných světelných konzultantů. Doba koronaviru nás více pousnula do online prostředí, ve kterém zákazníkům nabízíme široké portfolio kvalitních LED svítidel.

Rok 2020 pro nás byl v řadě věcí zlomový, příchod koronaviru urychlil náš plánovaný vstup do on-line prostředí a zároveň přibrzdil naše plány v rámci obnovy veřejného osvětlení. Změna komunikace se zákazníky a touha pomoci v nelehké době jsme se snažili zužitkovat pomoci UV světla, a našimi zákazníky se tak stali doktoři, záchranky a další části záchranného systému.

S rokem 2019 jsme se úzce zaměřili na celkovou kultivaci životního prostředí, snížení světelného smogu, a zároveň zachování bezpečnosti, zdraví i maximalizaci efektivity osvětlení propojením s nejnovějšími technologiemi (IoT - Internet of Things). Vyvinuli jsme a instalovali první biodynamické lampy veřejného osvětlení na světě, která podporuje cirkadiánní rytmus člověka, snižuje světelné znečištění, nenarušuje průběh dne, noci a kvalitního spánku. Věříme, že bude nedílnou součástí každého města budoucnosti a intenzivně jsme na tom pracovali.

Od roku 2018 jsme začali úzce spolupracovat s vědeckou sférou a spolu s námi sponzorovaným, neziskovým ústavem Smart Lighting Solution, pořádáme odborné konference, jsme partnerem projektů Smart Cities a Centrum Města Budoucnosti. 

V roce 2017 jsme díky velkým objemům výroby, automatizaci, stabilním dodavatelům a efektivním procesům snížili fixní náklady a posunuli kvalitu produktů i servisu na ještě vyšší úroveň. 

S rokem 2015 spouštíme vlastní R&D a naše výrobní prostory se dramaticky zvětšují. Značka Lumbio® se dostává na světovou úroveň.

V roce 2013 jsme vstoupili na slovenský trh. 

Od roku 2010 se zaměřujeme na strategická a obchodní řešení v oblasti světelné a ekonomické optimalizace formou LED technologie s vlastní produktovou řadu LED světel Lumbio® s komponenty nekompromisní kvality.