Ukažte své zboží ve správném světle

Nahlédněte do elektronické verze časopisu Retail News a přečtěte si článek o tom, jak ukázat své zboží ve správném světle.

Retail News – Odborný měsíčník zaměřený na oblast obchodu, dodavatelů, logistiky, technologie pro obchod a řadu dalších témat, která tvoří ucelenou mozaiku užitečných informací ze světa obchodu.. [online]. Copyright © 2015, RETAIL NEWS [cit. 24.06.2019]. Dostupné z: https://www.retailnews.cz/