Světlo: Základ zdraví a života. Jsme to co jíme, ale i to, jak a čím svítíme

V dnešním rychlém světě se lidé již neřídí svými vlastními smysly, ale stávají se otroky nabízených technologií bez ohledu na to, zda jsou člověku prospěšné nebo ne. Ztrácíme tak spojení s našimi biologickými kořeny a přizpůsobujeme se uměle nastaveným produktům s omezenými funkcemi a jediným účelem.

Nedílnou součástí zdravého životního stylu není jen potrava, sport, spánek, ale i osvětlení, kterým se obklopujeme každý den. Ovlivňuje náš výkon, odpočinek psychické rozpoložení, dokonce i kvalitu spánku a z dlouhodobého hlediska náš zdravotní stav.

Se správným osvětlením a vhodně zvolenou technologií vytváříme prostředí, ve kterých mohou lidé znovu objevit svůj ztracený smysl pro své přirozené biorytmy.

Podívejte se na I. díl rozhovoru se zakladatelem společnosti Lumbio, Michaelem Blažíčkem, a dozvíte se jak správně a zdravě svítit a čemu bychom se naopak měli vyvarovat. Jak na nás působí, pokud dlouhé hodiny prosedíme u pracovního stolu a počítače zavření v interiéru, a co potřebujeme k tomu, abychom zůstali produktivní, plni energie a zachovali si kvalitní spánek, který je pro naše zdraví a dobré psychické rozpoložení zásadní. Inspirujte se v rozhovoru:


V II. dílu rozhovoru se seznámíte s nejnovějšími zdravými technologiemi svícení vyvinutými právě firmou Lumbio v průběhu dlouholeté spolupráce s vědeckou sférou. Věděli jste, že osvětlení v průběhu dne je stejně důležité pro zdraví a spánek jako kvalitní osvětlení po setmění? Svícení není pouze o sepnutí spínače osvětlení. Naše zdraví, spánek, náladu ovlivňuje barva, intenzita, typ i umístění svítidel. Prioritou Lumbia je inovace osvětlení, které napomáhá přírodě plnit biologické potřeby člověka i přírody. Seznamte se s novými technologiemi osvětlení podporující zdravý životní styl v druhém dílu rozhovoru:

Odkazy na revoluční produkty Lumbio: Bright Light a Biodynamický LED profil