Jak přežít pouliční osvětlení ve zdraví

Světelné znečištění produkované pouličními lampami, reklamními bannery, reflektory a našimi vlastními domácnostmi je tak špatné, že 80 % světové populace žije v oparu věčné záře v hodinách nočního klidu. 

Biologický problém světelného znečištění spočívá ve smazávání rozdílu mezi dnem a nocí. Znesnadňuje tak biologickým hodinám odečíst délku noci a přesně řídit spánek, reprodukci a další sezónní změny. Tím trpí lidstvo, zvířata, i rostliny.

Víte, že více než 40% druhů živočichů jsou noční tvorové? Jasně osvětlené mrakodrapy vysílají umělé navigační signály stěhovavým ptákům, kteří do nich zmateni naráží. Snížení počtu osvětlených oken snižuje umrtí ptáků až 11krát.

Při nízké oblačnosti, mlze a dešti ptáci létají poměrně nízko a ráno v centru vyspělých měst s vysokými mrakodrapy jsou na ulici k nalezení mrtví ptáci ležící na chodníku. Tato nešťastná stvoření tam skončí poté, co narazila do jasně osvětlených mrakodrapů města. Stěhovaví ptáci používají nebeské podněty, jako jsou hvězdy, aby jim pomohly při navigaci. Dezorientovaní mraky a mlhou a přitahovaní světly města naletí přímo do skleněných budov.

Obrázek: uhynulé ptactvo v ulicích Philadelphie, Zdroj: BBC. Snížení počtu oken, která byla osvětlena během tmy na polovinu, snížilo počet střetů ptáků během jarní migrace 11krát.

V USA se odhaduje se, že každý rok zemře 100 milionů až jedna miliarda ptáků v důsledku vlétnutí do budov, přičemž se předpokládá, že hlavní roli hraje nevhodné umělé osvětlení. Vědci v Chicagu poslední dvě desetiletí studují, jak světelné znečištění z budovy ovlivňuje ptáky a zjistili, že snížením počtu oken, která byla osvětlena během hodin tmy na polovinu, se nárazy ptáků snížily 11krát během jarního tahu a 6krát během podzimního tahu. Celkově výzkumníci odhadují, že stmívání budov snížilo úhyn ptáků o 60%.

Předpokládá se však, že účinky světelného znečištění na přírodní svět jsou ještě mnohem větší. Světlo, které vyzařuje z mrakodrapů, kancelářských budov, pouličního osvětlení a domů, se rozptyluje do atmosféry a vytváří záři oblohy, která může dosahovat až 240 kilometrů.

Slunce je v podstatě jako hodiny. Spolehlivý rytmus noci a dne dává rostlinám a zvířatům signály pro přirozené cykly krmení, páření, migrace a navigace. Lidé mění tento přirozený rytmus (cirkadiánní rytmus) tím, že zaplavují svět nevhodným umělým světlem v době nočního klidu.

Více než 80 % světa žije pod světlem znečištěným nebem, toto číslo u evropské a americké populace stoupá na více než 99 %. A světelné znečištění dále roste dvakrát rychleji než tempo celosvětového nárůstu populace.

Za hmyzí apokalypsu může světelné znečištění

Nevhodné umělé světlo je klíčovým faktorem „apokalypsy hmyzu“ – alarmujícího poklesu populací hmyzu na celém světě. Žárovky, které lákají a lapají hmyz, který je často sežrán číhajícími predátory nebo zemře vyčerpáním jsme viděli všichni.

Ale umělé světlo má dopad téměř na každou část chování hmyzu. Světelné znečištění může například změnit chování nočního hmyzu při hledání potravy, takže je pro něj těžší ji najít.

Na každého tvora, který byl studován z hlediska jeho biorytmů a vztahu ke světlu má světelné znečištění škodlivý dopad, včetně člověka.

Dopady světelného znečištění se šíří téměř do každého ekosystému. Umělé světlo může ovlivnit ryby potlačením melatoninu, hormonu, který řídí spánkové rytmy, a nastavuje vnitřní hodiny procesů, jako je reprodukce a růst. Narušuje chování želv při hnízdění a odtahuje nově vylíhlé mořské želvy pryč z moře, čímž zvyšuje riziko, že zemřou dříve, než se vůbec dostanou do vody. Některé druhy netopýrů spojují umělé světlo s predátory, což znamená, že se v jasně osvětlených městech nemají kam ukrýt.

Umělé světlo ovlivňuje naší hladinu melatoninu, mění náš přirozený cirkadiánní rytmus a ruší přirozené spánkové rytmy. Vystavení se umělému světlu v noci je také spojováno s cukrovkou, poruchami nálady a zvýšeným rizikem rakoviny prsu, prostaty a dalších druhů rakoviny.

Vědci teprve začínají chápat nesčetné množství dopadů světelného znečištění. I když je problém složitý a vyřešit bychom jej mohli ihned zhasnutím světel, moderní život vyžaduje osvětlení. Měli bychom jej používat ohleduplně zodpovědně a inteligentně. Řešením je vhodná bioresponzivní technologie veřejného osvětlení spolu s implementací automatizovaného řízení světel, která svítidla v potřebný čas vypnou, zapnou, přizpůsobí teplotu chromatičnosti nebo je ztlumí. I. Biodynamická lampa na světě vyvinutá našimi odborníky v Lumbio ve spolupráci s vědeckou sférou eliminuje modrou složku světla, která zabraňuje tvorbě spánkového hormonu melatonin ve večerních a nočních hodinách.

Víte, že na nočním nebi bez světelného smogu lze vidět až 3000 hvězd?

Pouliční osvětlení ve městech přispělo 18 % ke světelnému znečištění. Chytré pouliční osvětlení to snížilo na 13 %, ale většina světla vyzařovaného z měst pocházela z reklamních billboardů, reflektorů, budov s rozsvícenými světly, osvětlení fasád, parkovišť a sportovních stadionů.

V některých zemích se osvětlení začíná promítat do legislativy. Slovinsko v roce 2007 přijalo národní zákon na snížení světelného znečištění, který požaduje, aby venkovní osvětlení bylo zastíněno a nepřekračovalo určité úrovně jasu. Portoriko, které má tři bioluminiscenční zálivy, schválilo legislativu o světelném znečištění v roce 2008. Francie zavedla zákony o venkovním osvětlení v roce 2019, což vedlo k 6% snížení světelného znečištění, a ve stejném roce Chorvatsko přijalo zákon omezující úrovně osvětlení. Nejméně 17 států USA mají určitou formu legislativy týkající se světelného znečištění. Ve Spojeném království politici vytvořili celoparlamentní skupinu pro ochranu temné oblohy s plánem zaměřeným na snížení světelného znečištění a podporu více míst tmavé oblohy v zemi.

Světelné znečištění v České republice zatím není právně ošetřené, žádný právní předpis nestanoví správní orgán chránící tento veřejný zájem, ani limitní hodnoty světelného znečištění. Díky mnoha stížnostem občanů na nevhodné a rušící světlo obecně byla v únoru 2017 ministrem životního prostředí ustanovena mezirezortní pracovní skupina pro řešení tohoto problému. Skupina usiluje o sjednocení a přehlednost parametrů udělovaných dotací v rámci veřejného osvětlení, aby byly srozumitelné a plnily cíl společnosti o snižování světelného znečištění.

 

Víte, že většina světla z veřejného osvětlení míří tam, kam nemá? Jak se bránit světelnému znečištění?

Každá obec má svého správce, provozovatele či zodpovědnou osobu, která má na starosti problematiku veřejného osvětlení. V menších městech je nejjednodušší se obrátit na starostu nebo na obecní úřad. Ve větších městech se o veřejné osvětlení stará odbor magistrátu, městského úřadu nebo určená organizace pod záštitou města.

Kontakty na správce veřejného osvětlení v některých městech najdete zde.

Svítí vaše město svítidly veřejného osvětlení vhodná pro snižování světelného znečištění a respekt k přírodním biorytmům? Víte, že při nevhodném osvětlení snadno přehlédnete překážku na silnici?

Nevhodné směrování veřejného osvětlení rozplývá pozornost řidičů a snižuje viditelnost a tím i bezpečnost, a zároveň oslňuje obytné domy a vytváří světelné znečištění.

„V obcích a městech se stává, že část světla směřuje i do míst, která být osvětlená nemusí, anebo vyloženě nemají. Často se používá osvětlení technicky nevhodné, zbytečně silné, zastaralé nebo málo účinné. Naplno svítíme i pozdě v noci, kdy po ulicích nikdo nechodí. To vše vede ke zbytečnému plýtvání elektrickou energií. Kromě způsobu šíření světla je důležité řešit i barvu světla (např. problematika bílých LED osvětlení), která má velký vliv na člověka a jeho biorytmy. Vliv světla na tvorbu melatoninu – hormonu, který má pro naše tělo očistnou funkci - je prokázaný. Nevhodný typ umělého osvětlení v nočních hodinách a hlavně nedostatečný rozdíl mezi denní a noční intenzitou světla si pravděpodobně vybírá svou daň v nedostatečné regeneraci lidského organismu během spánku, potlačené tvorbě melatoninu a dokonce v možném zvýšení rizika výskytu rakoviny. Stejně tak je světelným smogem ovlivněna příroda, kdy dochází k ovlivňování přirozeného biorytmu zvířat, změnám jejich chování i třeba orientace v noční krajině. Obracíme se proto s tímto materiálem na vládu, aby se vážně zamyslela, jestli není čas udělat kroky k nápravě,“ říká dosluhující ministr životního prostředí Richard Brabec. Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Jak můžete světelné znečištění ovlivnit vy?

Používejte okolo vašeho domu svítidla, která splňují svůj jasný účel. Nevhodnou volbou osvětlení plýtváte provozními náklady, můžete významně přispívat ke světelnému znečištění, rušit své sousedy a přírodu a ničit životnost vašeho svítidla nevhodnou instalací. Při výběru osvětlení si všímejte nejen toho, jak vypadá, ale také zvažujte kvalitu optiky, potřebu daných prostor a efektivitu řešení. Potřebuji poradit s výběrem osvětlení

Správný způsob instalace venkovního světla je zásadní. Nesviťte mimo prostor, který potřebujete osvětlit. Venkovní svítidla by měla být vždy instalována směrem dolů k zemi. Nikdy neinstalujte nevhodně nakloněná svítidla, která oslňují, vytváří světelné znečištění a ruší okolí. Mám zájem o poradenství vhodné instalace

V případě, že světlo nepotřebujete, vypněte jej. Venkovní, veřejné osvětlení, osvětlení parkovišť, i světelná reklama lze automaticky řídit zapojením do automatizovaných řídících systémů, které se o požadované světlo postarají v případě potřeby pomocí pohybových čidel, senzorů nebo preferovaného digitálního nastavení. Mám zájem o světlo řízené automaticky

Dbejte na vhodnou barvu světla (teplotu chromatičnosti). Modrá složka světla a studené odstíny jsou přirozeně přítomny v denním světle a dávají tělu signál k probuzení se. Podporují bdělost, produktivitu a energii. Jediným zdrojem nočního světla býval oheň, který nemá modrou ani zelenou spektrální složku, která zabraňuje funkci melatoninu. Důležité je zvolit takové svítidlo, které svítí bez studených odstínů nebo je dokáže v požadovaný čas ztlumit, nejlépe zcela vypnout a nerušit tak kvalitní spánek s dostatkem melatoninu.

Funkce spánkového hormonu melatonin:

První biodynamická technologie na světě, která nebrání v produkci melatoninu a chrání přírodní rytmy

Na základě odborných poznatků a úzké spolupráce s vědeckou sférou jsme vyvinuli první biodynamickou LED lampu pouličního osvětlení na světě, která je přátelská k životnímu prostředí a podporuje cirkadiánní rytmus člověka. Světlo chytrého osvětlení Lumbio se postupně přizpůsobuje přirozenému biorytmu dne a noci a změně z denního světla do nočního nejen svou barvou, ale i složením. Svítí rovnoměrně a nevytváří světelné znečištění. LED Biodynamická svítidla se senzory a ovládacími prvky, integrovaná do jedné softwarové platformy, vytvoří digitální strop, který se stane základnou celého prostoru.

Biodynamická lampa veřejného osvětlení byla již instalována mimo jiné v městysu Havlíčkova Borová. Podívejte se na video.