Město budoucnosti začíná chytrým osvětlením
06.06.2018

Podívejte se na elektronickou verzi článku Město budoucnosti začíná chytrým osvětlením v deníku Právo.
„Budování chytrého město budoucnosti by mohlo začít osvětlovacími systémy. Veřejné osvětlení je všude. V ulicích, parkovištích u nákupních center, kopíruje městské i obecní dopravní tepny a samozřejmě je napojeno na hustou energetickou síť, která vše napájí. Je proto relativně jednoduché začít právě radikální přeměnou stávajících systému v systémy „chytré“,“ říká Michael Blažíček z neziskového ústavu Smart Lighting Solution a Lumbio.

 

 

Město bez světelného smogu

 

Veřejné osvětlení provozované městy a obcemi představuje největší zdroj světelného znečištění. Používá častokrát nevhodný, tzv. toxický zdroj světla, je nevhodně projektované, ale především proto, že je velmi rozšířené. V České republice se nachází více než jeden milion svítidel veřejného osvětlení, z toho jen v hlavním městě Praze jich je na 130 000. Je zřejmé, že má-li být omezování negativních dopadů umělého osvětlení na noční prostředí skutečně účinné, musí v něm hrát veřejné osvětlení klíčovou roli.

 

Problematika veřejného osvětlení je široká a zahrnuje mnoho technických, ekonomických i společenských aspektů. Z průzkumu provedeného společností SEVEn vyplývá, že zhruba 40 procent obcí nemá dobré informace (pasport, revizní zprávu) o svém veřejném osvětlení. U běžného osvětlení komunikací v obci je kladen důraz především na funkční hledisko a co nejnižší ekonomiku jeho provozování. Jedním z prvních předpokladů budování chytrého města je změna světelného zdroje se základními funkcemi pro denní a noční režim svícení. Současně může být samo svítidlo velmi jednoduše osazeno dalšími senzory, kamerami apod. tak, že může sloužit větší bezpečnosti na komunikacích a chodnících, může jednoduše řidiči napovědět, kde a v jaké vzdálenosti je volné místo k zaparkování a stejně tak je schopné řidiče informovat o zácpách a aktuálních objízdných trasách. V základně takového osvětlovacího tělesa pak může být napájení pro dopravní prostředky na elektřinu.

 

 

Rychle a levně

 

Jestliže k budování města budoucnosti přistoupíme skutečně koncepčně a začneme urbanistickými projekcemi a budováním páteřních energetických, datových a dopravních sítí, mezi, které sítě veřejného osvětlení patří, předejdeme celé řadě problémů. Modernizace osvětlovacích sítí může probíhat efektivně a relativně levně. Nebudou většinově třeba nová povolení, nehrozí výkupy pozemků. Paradoxně tak fakt, že se v posledních letech málo investovalo do této infrastruktury, může být výhodou. Celá řada těchto zařízení a návazných sítí je na hranici své životnosti.

Při obnově liniových osvětlovacích systémů ve městech a obcích může dojít k jejich rychlé přeměně na chytrá zařízení, která budou odpovídat požadavků aglomerací let 2035 i dalších.

 

Foto autor| Ilustrační foto Adobe Stock a PRÁVO – Jan Handrejch (2)
Regionální mutace| Právo - Praha - střední Čechy

 

 

Celý článek v PDF

 

Město budoucnosti začíná chytrým osvětením | Lumbio.cz

 

Vaše Lumbio